Kurullar

VIII. BAHÇE ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA SEMPOZYUMU

YER               : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi RİZE
TARİH            : 22-25 Haziran 2020
Web sayfası  : muhafaza2019.erdogan.edu.tr
 
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mustafa AKBULUT                Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Özgün KALKIŞIM                  Sempozyum Sekreteri 
Doç. Dr. Keziban YAZICI                     Sempozyum Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ            Sempozyum Sekreteri
Öğr. Gör. Songül YILDIZ
Araş. Gör. Nalan BAKOĞLU
Araş. Gör. Damla TURAN BÜYÜKDİNÇ   
Araş. Gör. Burcu GÖKSU  
Araş. Gör. Mehmet Zahit AYDIN

BİLİM KURULU (Düzenleniyor.)
....................................